Tolgaprisen 2018

Frist for å sende inn forslag til kandidater er innen torsdag 15.november.

Tolgaprisen  2018

Forslag på kandidater til Tolgaprisen 2018 sendes:

Tolga kommune, samfunnsutvikling, Brugata 38, 2540 Tolga,

innen torsdag 15. november.

Forslagene blir behandlet av formannskapet som

Tolgapriskomite, mandag 26. november.

Forslagene må være begrunnet.

Statuttene for Tolgaprisen fås ved henvendelse til

kulturkontoret eller på kommunens hjemmeside

www.tolga.kommune.no.