Tolga til stede på kulturpolitisk toppmøte

Tolga kommune, representert ved ordfører Bjørnar Tollan Jordet, var plukket ut til å delta på årets kulturpolitiske toppmøte i Oslo. 

Fra møterom i kulturpolitisk toppmøte. Ordfører Bjørnar Tollan Jordet snakker. - Klikk for stort bilde Frode Fossbakken

Årets tema handler om å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter, arenapolitikk på kulturfeltet og kulturpolitikkens plass i samfunnsutviklingen. Tolga-ordføreren trakk fram distriktskommunenes utfordringer, og ga tydelig beskjed til kulturdepartementet om at kultur er noe som skapes der folk bor. Utfordringene med kollektivtilbudet i distriktene ble også debattert, og tilpassede støtteordninger som treffer de som trenger det mest. Kultur er mer enn signalbygg og store arrangement, kultur er selve grunnfjellet i samfunnsbyggingen.

Kulturpolitisk toppmøte er et møte mellom de tre forvaltningsnivåene i Norge, med mål om å meisle ut en kulturpolitikk som fungerer på alle nivå. Alle fylkeskommunene var representert, og en kommune fra hvert fylke. I tillegg var Kultur- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og KS representert. 

Ønsker du å se et opptak av møtet eller få mer informasjon finnes det på regjeringens nettside.