Tolga formannskap avvisende til vindmølleetablering

Klikk for stort bilde Formannskapet i Tolga er avvisende til at det skal etableres vindkraft i de foreslåtte områdene «Nordre Hedmark» som Tolga kommune som omfattes av . Formannskapet støtter ikke nasjonal ramme for vindkraft. Tolga kommune har bidratt til fornybar energi gjennom kraftutbygging av Tolgafallene, og mener denne nedbyggingen av verdifulle naturområder vil forringe kommunens næringsgrunnlag.

 

Formannskapet i Tolga kommune vedtok i sitt møte den 11.april følgende: