Tolga fikk gode skussmål

privat  Sektorleder oppvekst Reidun Joten og lokallagsleder i Utdanningsforbundet,  Bjørn Morten  Galåen, var  i forrige uke invitert til Oslo på Lærernes Hus på Erfaringskonferansen om overgangen mellom lærerutdanning og yrkeslivet i regi av Nasjonal forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling (forkortet NFLP). Der var deltakere fra hele utdannings-Norge til stede. Reidun og Bjørn Morten (på bildet) snakket om kvalitet og hvordan lykkes med god rekruttering. Det ble gitt  gode tilbakemeldinger fra andre kursdeltakere som trakk frem måten det tenkes på i skolene i Tolga med helhetlig oppvekst i samspill med lokalmiljøet og at dette gjør oss til attraktive skoler.