Tilskuddsordning: Vil dere være med å hindre utenforskap for aldersgruppa under 24 år?

Tolga kommune er innmeldt som deltakerkommune i Bufdirs  tilskuddsordning for inkludering av barn og unge 2024. Søknadsfristen er fredag 3. november 2023. Både lag og foreninger, og kommunen selv kan søke om midler.

Tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” er nå lyst ut for 2024. 

  • Mer informasjon finner dere på tilskuddsordningenes nettside HER
  • søknadsskjemaene finner dere i Bufdirs søknadsportal
  • Både kommunen og frivillige lag og foreninger kan søke midler. Kommunen har en jobb i å prioritere søknader fra aktører utenfor kommunen,

Kontaktperson og knutepunktfunksjon i Tolga kommune:

Tlf: 90261630

Ta gjerne kontakt hvis dere tenker at dere vil søke, og trenger bistand.

 

Tilskuddsordningens nettside hos Bufdir.