Tilskuddsordning for tiltak til romanifolket/taterne

Husk - Klikk for stort bilde Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lyst ut en midlertidig tilskuddsordning for tiltak til romanifolket/taterne. Tilskuddsordningen har som formål å bidra til å gjenreise, utvikle og synliggjøre romanifolket/taternes kultur, språk og historie. Over tilskuddsordningen kan frivillige organisasjoner, kommuner, institusjoner, og foretak som har virksomhet i tilknytning til romanifolket/taterne søke om prosjektstøtte.

Søknadsfrist er 11. juni og 15. september 2018.

For mer informasjon se: Utlysning av tilskuddsordningen og

Informasjon om tilskuddsordningen, veiledning, regelverk og søknadsskjema.