Tilskudd til tiltak i beiteområder 2019

Fylkesmannen i Innlandet forvalter ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder», og oppfordrer nå beitelag og enkeltbrukere til å søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark og tiltak som reduserer tap av dyr på utmarksbeite. Søknadsfrist for ordningen er 1. mars 2019. Søknaden sendes kommunen der tiltaket skal gjennomføres. Forskrift og søknadsskjema ses på Landbruksdirektoratets nettside.

På Landbruksdirektoratets nettsider: Kontaktperson: Jorunn Stubsjøen, tlf. 62551206 /928 22 707, fmhejst@fylkesmannen.no

                                       

Foto: Jorunn Stubsjøen, Fylkesmannen Innlandet