Tilbud om 4.dose - koronavaksine

Alle som har fylt 75 år får nå tilbud om dose 4 av koronavaksine. Dose 4 gis uavhengig om du har gjennomgått sykdommen eller ikke, men det bør være minst 3 uker fra sykdom til 4. dose.

Ta kontakt med Tolga legekontor hvis du ønsker å ta 4.dose koronavaksine. Vi har både Pfizer og Moderna vaksiner.