Tenk sikkerhet i sommer

Trygg Trafikk  

Bilmodus" er en funksjon som minner om flymodus, og som finnes på de fleste moderne smarttelefoner. Når "bilmodus" er aktivert, vil telefonen bli mindre distraherende, og det blir lettere å holde fokus på veien.

På Apple-telefoner kan man blant annet hindre varslinger fra SMS og sosiale medier når man kjører bil. I motsetning til flymodus, trenger man heller ikke å aktivere funksjonen hver gang man kjører. Har man aktivert den én gang, kan telefonen automatisk slå på funksjonen hver gang man kjører bil. Så aktivér "bilmodus" i sommer du også og bidra til å gjøre veiene tryggere!