STRØSAND – tilbud til eldre

Kommunen har fylt opp alle kasser. Hvis du ikke har egnet bøtte, kan du få det ved henvendelse til Innbyggertorget.

Strøsand kan hentes på disse plassene: 

  • Tolga: Hovedinngang kommunehus
  • Hodalen: Fjelly (Hodalen Fjellstue)
  • Øversjødalen: Øversjødalen samfunnshus/skolen
  • Vingelen: Ved trygdeboliger

 

Trenger du hjelp til utkjøring, ta kontakt med:

Tolga kommune         62496500

Tolga frivilligsentral 91850483

 

Eldrerådet