Strømstøtte til jordbruksforetak, veksthus og vanningslag

Landbruks- og matdepartementet har sammen med Olje- og energidepartementet den 30. juni 2022 fastsatt midlertidig forskrift om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag.

Formålet med forskriften er å bidra til at norsk matproduksjon i jordbruket og produksjon i veksthus opprettholdes gjennom å kompensere for ekstraordinære strømutgifter. Forskriften viderefører strømstøtten til jordbruksforetak og veksthus frem til og med mars 2023. I tillegg er vanningslag inkludert i ordningen hvor støtteperioden gjelder for april 2022 til oktober 2022.

Ordningen for jordbruksforetak vil være tilsvarende dagens ordning. Det vil kun være behov for å registrere seg én gang for fremtidig støtte. Ordningen for veksthus og vanningslag blir søknadsbasert, og det vil være krav om å sende inn søknad for hver periode det søkes om støtte.  

Støtteberettigede foretak må ha registrert nødvendige opplysninger på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet innen 30. september 2022 for å kunne motta støtte for strømforbruk fra og med andre kvartal 2022. Det åpnes for registreringer i løpet av august.

Foretak som registrerer seg etter denne datoen kan motta støtte for strømforbruk i tredje og etterfølgende kvartaler, men slik at registreringen må være foretatt innen to måneder etter det kvartalet som skal gi grunnlag for støtte.

Statsforvalteren har et ansvar for å informere kommunene om ulike ordninger i jordbruket, og vi deler derfor denne informasjonen på våre nettsider. For ytterligere informasjon følg gjerne med på Landbruksdirektoratet nettsider.