Støyende arbeid ved Tolga stasjon i august

Bane NOR varsler at det i forbindelse med sporarbeid ved Tolga stasjon vil forekomme natt- og helgearbeid.
Bane NOR skal utføre  vedlikeholdsarbeid og sporendringer ved Tolga stasjon. Arbeidene omfatter vedlikehold av sporveksler, fjerning av spor 3 og maskinell sporjustering. Arbeidet vil bli utført med skinne/veimaskiner.
Sporarbeidet gjennomføres hovedsaklig i perioden 3.-9. august i tillegg til to kvelder (natt til søndag) i perioden mellom 13.-27. august. På grunn av rutegående togtrafikk må deler av arbeidene utføres om natten og på helg. Arbeidstid blir ca. kl. 21.00 – 06.00.
Arbeidene kan periodevis medføre sjenerende støy for nærliggende bebyggelse, hovedsakelig fra arbeidsmaskiner. Berørte naboer vil bli varslet i forkant av arbeidet. Tolga stasjon vil bli benyttet som riggområde i løpet av denne perioden og det vil derfor være noe ekstra trafikk i dette området.