Støy og støv på jernbanen pga vedlikehold

Bane NOR skal gjennomføre årlig vedlikehold av jernbanesporet på delstrekninger i område nord.
Dette omfatter:

  • Ballastsupplering hvor det kjøres ett tog med ti ballastvogner, som tømmer ny ballast i sporet. Arbeidene utføres av Infranord.
  • Sporjustering der det kjøres ulike typer maskiner for justering av spor, punkter og
    sporveksler. Utføres av maskiner fra Leonhard Weiss AS og NRC.

På grunn av den ordinære toggangen må arbeidene på deler av strekningene utføres om natten. For strekningen Hamar-Støren vil ballastsupplering foregå i perioden 1.-4.mai og 13.-14.mai. Sporjustering vil foregå i periodene 10.-13.juni, 26.-27.juni, 2.-5.juli, 22.-29.juli og 19.-27.august.

Arbeidene kan medføre støy- og støvproblemer for nærliggende bebyggelse.
Prosjektet varsler naboer etter nærmere vurdering, spesielt i forhold til varighet.
Stort sett er dette arbeid som forstyrrer i kort tid da det er kontinuerlig fremdrift på arbeidstogene.
For nærmere opplysninger, ta kontakt med:
Prosjektleder Tove Fjorden Ree, tlf. 916 72 583, e-post: tove.fjorden.ree@banenor.no.