Status og plan for fiskefondet

Klikk for stort bilde Opprettelse av et fond på 5 millioner kroner med tilhørende vedtekter godkjent av Miljødirektoratet, ble satt som vilkår i tillatelse for Opplandskraft DA til bygging av Tolga kraftverk. Tolga kommunestyre vedtok Vedtekter for fiskefondet  (PDF, 321 kB) 24.juni 2019.

18.oktober 2019 fikk vi svar fra Miljødirektoratet om at de godkjenner Vedtekter for fiskefondet (PDF, 321 kB), slik de er vedtatt den 24.6.2019 av Tolga kommunestyre.

Miljødirektoratet minner om at forvaltningslovens regler gjør seg gjeldende ved forvaltning av midlene i fondet. Det skal nå velges et fondsstyre der næringa skal være representert. Siden vedtektene nå er godkjent, kan arbeidet med fondsstyret starte.  Tolga kommune vil gi fortløpende informasjon om prosessen videre.