Står du i manntallet?

For å ha stemmerett ved årets stortings -og sametingsvalg må du være innført i manntallet. Dersom du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni 2021, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra og skal stemme der.

Manntallet er nå lagt ut til offentlig ettersyn ved kommunens innbyggertorg. Her kan du ta kontakt og undersøke om du står i manntallet. 

Foto: Tore Fjeld