Spesielle miljøtiltak i jordbruket, søknadsfrist 1.mai.

Astrid Moen Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapene til jordbruket, samt å redusere forurensinga fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift. Et viktig mål med ordninga er å få til en mer målretta innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsettinger. Så lenge disse vilkårene er oppfylt, er det ikke noe krav at søker, eller leietaker i de tilfeller eier har leid bort arealet, mottar produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. 

Søknad sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn. Når det gjelder søknad på fellestiltak er det ikke mulig å søke som et eget lag, men en representant for laget og som er berettiget produksjonstilskudd kan søke på vegne av laget- eks en som er medlem i et beitelag.

Ta kontakt med landbrukskontoret i god tid før søknadsfristen 1.mai dersom du har spørsmål i forbindelse med ordningen. 

TILTAKSSTRATEGIER FOR 2020-2023 (tolga.kommune.no)

LANDBRUKSDIREKTORATET