Smak og lukt på vann

Live M.Ryen  Tolga kommune kjørte sist i forrige uke (uke 17) en rens i vannbehandlingsanlegget.

Vi har etter dette hatt noe varierende smak og lukt på vannet i deler av ledningsnettet vårt. Dette er helt ufarlig.

Vi har nå kjørt ekstra runder med utvasking og regner med at problemet snart er løst.