Skriv til NAV/ Ditt NAV stenges

Den midlertidige kanalen «Skriv til NAV/Ditt NAV» vil ikke være tilgjengelig etter 30.juni 2020. Formålet med den digitale tjenesten var at brukere av sosiale tjenester kunne kommunisere digitalt med sitt NAV-kontor under pandemien. Varigheten på tiltaket ble satt til 30. juni 2020, med mulighet for forlengelse hvis pandemisituasjonen skulle tilsi det. Fordi samfunnet nå gradvis åpner opp og det er bedre tilgjengelighet til NAV for brukerne, vil den midlertidige løsningen bli stengt som planlagt 30. juni. 

NAV kan som vanlig kontaktes via telefon: 55 55 33 33, via chat eller etter avtale.