Skolestart august 2020 - Tolga kommune

Skolene i Tolga kommune starter nytt skoleår;

Vingelen skole; mandag 17.august kl. 08.30. Oppmøte på skoleplassen.

All skoleskyss går til vanlig tid! SFO er åpen som vanlig.

Tolga skole;  mandag 17.august kl. 08.30. Oppmøte på kunstgressbanen v/skolen

Parkering på parkeringsplassen ved bussholdeplassen for besøkende til skole, kulturskole, SFO og ansatte. Sykkelparkering for elevene på nedsiden av gymbygget.

All skoleskyss går til vanlig tid! SFO er åpen som vanlig.

Koronotiltak gjelder også fra  skolestart!  

Viser til egen informasjon fra skolene og kommunens hjemmeside. Vis hensyn og følg de rådene som gies.

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!