Skoler og barnehager i Tolga går over på grønt nivå fra og med onsdag 19.januar

Med bakgrunn i regjeringens pressekonferanse i går kveld, 13.januar 2022, har kriseledelsen hatt et møte 14.januar, for å vurdere konsekvens og tiltak for vår kommune.

Vi har besluttet følgende:

  • Skoler og barnehager i Tolga kommune drifter med gult nivå (som i dag) mandag 17. og tirsdag 18.januar
  • Skoler og barnehager i Tolga kommune går over på grønt nivå fra og med onsdag 19.januar

Smittesituasjonen er stabil og oversiktlig pr i dag. Det er ventet økt smitte i kommunen og regionen, slik det er for resten av landet. Vi vurderer det som hensiktsmessig å beholde gult nivå noen dager til.

Det jobbes med løsninger for mer tilgjengelige hurtigtester for elever og ansatte – og det er ventet større forsyninger til kommunen i dag. Hurtigtester brukt på riktig måte vil være et viktig redskap for videre drift av tjenester og bemanningssituasjonen fremover.  

Tolga kommune følger de nasjonale reglene ellers. Se regjeringen.no for en oversikt over gjeldene nasjonale regler.