Retaksering av eiendomsskatt

Besiktigelse av eiendommer kan også forekomme på kveld og helg.

Kommunestyret i Tolga vedtok den 17.03.2022 å omtaksere alle skattepliktige faste eiendommer med virkning for utskriving av eiendomsskatten fra 2023. Omtakseringen skjer etter §§ 8.A2 og 8 A3 i Eigedomsskattelova. Omtakseringen administreres av eiendomsskattekontoret.

I forbindelse med omtakseringen må eiendommene besiktiges, dette gjelder også for fritidseiendommer. Besiktigelsen vil skje ved at innleide besiktigere oppsøker eiendommene og kontrollerer at opplysningene i eiendomsmatrikkelen er riktige. Eventuelle feil eller manglende data i matrikkelen blir rettet. Samtidig vil forskjellige forhold ved bygningene bli notert og det vil bli tatt bilder. Besiktigerne vil ha med seg ID kort samt gule vester som bekrefter at de arbeider på oppdrag av kommunen. 

Besiktigelsen vil skje i perioden fra medio juli 2022 og ut året. De fleste besiktigelsene vil skje uten at eieren er til stede, men eiere som ønsker det, kan be om å få være til stede. Er dette aktuelt ta kontakt Finn Amundsen på tlf 92 03 45 49. Ved besiktigelse av enkelte eiendommer, for eksempel næringseiendommer, vil det være nødvendig at eieren er til stede. En representant for kommunen vil da ta kontakt på forhånd.

Besiktigelsen vil være til stor fordel for både eiendomseierne og for kommunen fordi den sikrer at eiendomsskatten blir riktigst mulig. Hva eiendomsskatten blir, offentliggjøres den 1. mars 2023. Dersom eieren da mener at eiendomsskatten er feil, kan det sendes klage.

 

Har du spørsmål, send gjerne en e-post til: postmottak@tolga.kommune.no

Med hilsen Tolga kommune