Restriksjoner av besøkende til Tolga sykehjem

Pasienter i sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser vil på grunn av høy alder og komorbiditet ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av COVID-19 (coronavirus). God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for smitte av COVID-19 og besøkende skal følge grunnleggende smittevernrutiner for å beskytte pasienter.

Med besøkende menes pårørende og omgangskrets til beboere, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

Helsedirektoratet råder til at følgende ikke besøker kommunale helseinstitusjoner:

 • personer som har vært i områder med vedvarende spredning av COVID-19 siste 14 dager. Områder med vedvarende smittespredning oppdateres på Folkehelseinstituttet(Fhi) sine nettsider.
 • Personer som siste dager har vært i nærkontakt med person som er bekreftet smittet med COVID-19.
  • Nærkontakt defineres som:
   • bodd i samme husstand
   • pleiet/behandlet eller håndtert prøver fra smittet pasient uten å ha brukt anbefalt smittevernutstyr
   • oppholdt seg i et avgrenset miljø med en person som er bekreftet syk med COVID-19 i mer enn 15 minutter og på mindre enn 2 meters avstand, har sittet i nærheten (to seter eller nærmere i alle retninger) av en person som er bekrefet syk med COVID-19 på fly
   • har vært en del av samme reisefølge som en person er bekrefet syk med COVID-19
 • Ytterligere informasjon om finner du på FHI sine nettsider.