Råd og retningslinjer ndg koronavirus

11.mars 2020 satte Tolga kommune krisestab.Inntil ny beskjed er gitt gjelder følgende:

 • Tolga omsorgstun er stengt for besøk. Dette betyr at besøk begrenses til det strengt nødvendige.Ta kontakt på tlf: 400 32 025.
 • Tolga svømmehall og gymbygget er stengt.
 • Tolga fritidsklubb er stengt.
 • Tolga bibliotek er stengt.
 • Tolga kommunehus har redusert tilgjengelighet. Ta kontakt på tlf: 624 96 500/ postmottak@tolga.kommune.no for avtaler.
 • Redusert aktivitet i Tolga kulturskole. 
 • Formannskapsmøter avholdes som normalt, kommunestyremøter gjennomføres som fjernmøter.
 • Arrangement (idrettsarrangementer, kino, teater, konserter, fester mv.) med mer enn 50 deltakere (inkludert publikum) bør ikke avholdes. 

Gode råd:

 • Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem. Hold hendene unna munn/ansikt.
 • Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.
 • Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt.
 • Overhold karanteneregler.
 • Virksomheter med muligheter for dette anbefales hjemmekontor.
 • Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig.
 • Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper.
 • Unngå utenlandsreiser.
 • Unngå unødvendige reiser utenfor Fjellregionen.
 • Unngå unødvendige flyreiser innenlands.
 • Unngå sosiale sammenkomster (bursdager, familietreff, minnesamvær mv.).
 • For å unngå trengsel i folkeansamlinger, inne og ute, bør utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling, legge til rette for at alle tilstedeværende personer kan holde 1 meter avstand til andre i hele lokalet eller på hele arenaområdet.