Pressemelding-tilsvar søksmål

Tolga kommune har bedt om noen dagers utsatt frist for tilsvar på søksmålsvarsel.

Tolga kommune viser til søksmålsvarsel av 8. juli 2020 fra advokat Skjerdal på vegne av to av brødrene i «Tolga-saken». Vi har gjennom våre advokater varslet advokat Skjerdal om at svaret på søksmålsvarselet vil komme noe senere enn fristen 31. august. Vi jobber med vårt tilsvar, som forventes ferdig innen mandag 7.september.

Siv S. Sjøvold

Rådmann