Pressemelding-søksmålsvarsel mot kommunen og fylkesmannen

Kommunen har i dag, 8.7. 2020, mottatt søksmålsvarsel mot Fylkesmannen i Innlandet og Tolga kommune, med svarfrist 31.8.2020, fra advokat Skjerdal som representerer to av brødrene i vergemålssaken. -Tolga kommune tar varselet til etterretning. Vi vil bruke tiden fram til svarfrist til å gjennomgå dokumentasjon og innhold i varselet, uttaler rådmann Siv Stuedal Sjøvold.