Påminnelse om frasigelse av kommunale verv.

Etter kommunestyrevalget 11. september 2023 skal kommunestyret oppnevne (re-oppnevne) personer til ulike råd og utvalg.

Dersom du ønsker å frasi deg et verv du har i inneværende periode, må dette meldes skriftlig til:

E-post: postmottak@tolga.kommune.no

Evt. per post til:

Tolga kommune

Brugata 38

2540 TOLGA

NB! Kort frist: 13. oktober 2023! 

Vi minner om at funksjonstiden for lagrettemedlemmer, meddommere, skjønnsmedlemmer, forliksråds-medlemmer og møtefullmektiger til forliksrådet er t.o.m. 31.12.2024.