Opptak av barn i barnehager i Tolga 2021-2022

Hovedopptaket gjelder fra 15.08.21, med søknadsfrist 1.mars 2021 

Barnehagetilbudet i Tolga: 

  •  Vingelen barnehage, 0-6 år – 2 avdelinger.
  • Tolga barnehage, 0-6 år – 4 avdelinger.

Rett til barnehageplass: 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har med søknad til hovedopptaket rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller 1 år. Jfr. Lov om barnehager § 12 a. Rett til plass i barnehage er knyttet til hovedopptaket i den kommunen der barnet er bosatt. De som har plass er sikret den fram til skolestart, men om noen ønsker å endre tilbudet, søkes det på nytt. 

 

Samordnet opptaksprosess: 

Søknad barnehageplass skjer elektronisk via vår hjemmeside. 

Du finner mer informasjon om barnehagene i Tolga ved å se på vår hjemmeside.

For nærmere opplysninger om åpningstider og driftsformer kan henvendelser rettes til: 

Barnehageansvarlig Astrid Moen, tlf. 47 46 61 15