Oppstart av navnesaker i Tolga kommune

Klikk for stort bilde SAKSGANG (se begge sakene med vedlagte navnelister nedenfor):

Kunngjøring: kommunen har med dette kunngjort at navnesak er reist, ved annonse i Arbeidets Rett og på våre nettsider.

Høringsuttalelser: Kommunen har ansvaret for å innhente og samordne de lokale høringsuttalelsene. Se infobrev fra Kartverket.Høringsuttalelser rettes derfor til Tolga kommune. Alle uttalelser må grunngis og sendes til: postmottak@tolga.kommune.no  

Frist: 27.10.2019. Merk e-posten med "Navnesak", tilhørende nummer i den vedlagte navnelista og evt. gårds-og bruksnummer. Tolga kommune samordner og sender høringsuttalelsene til Stedsnavntjenesten.


Tilrådning: Stedsnavntjenesten vil så gi endelig tilrådning til Kartverket.

Vedtak: Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av nedarvete gards- og bruksnavn.

Sak 1: Oppstart av navnesak 2018/389 – Gjelten/Gjelta, Olsgård/Olasgarden m.fl. i Tolga kommune

I forbindelse med at Tolga kommune har lagt fram en lang rekke med foreslåtte adressetilleggsnavn for Stedsnavntjenesten, har Stedsnavntjenesten kontaktet Kartverket og reist navnesak for en del bruksnavn i kommunen, jf. brev datert 23.10.2018. Navnesaken blir reist for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk før navna tas i bruk som adressetilleggsnavn. Kartverket benytter samtidig anledningen til å reise navnesak for noen andre stedsnavn for å avklare skrivemåten eller formalisere navna for offentlig bruk.

Kartverket sender med dette saken på lokal høring i kommunen, jf. § 6 i lov om stadnamn. Etter forskrift om stadnamn § 8 siste ledd, er det i tillegg til primærnavnet reist sak på avledete navneformer.

For flere opplysninger om navna, se innsynsløsningen vår for SSR: http://norgeskart.no/ssr/.  Enkelte bruksnavn står kun i matrikkelen og er søkbare i www.seeiendom.no (søk på: gnr/bnr, navnet på kommunen).

 

 

Sak 2: Oppstart av navnesak 2019/ - Kleiva og Austutrøa – Tolga kommune

Etter at grunneierne søkte om adressetilleggsnavn etter § 54 første ledd i matrikkelforskriften, tildelte Tolga kommune Kleiva som adressetilleggsnavn på bruk 3/1 og Austutrøa på bruk 10/32. Skrivemåtene var i samsvar med Stedsnavntjenestens tilråding, men ble påklagd av eierne. Tolga kommune har på grunnlag av dette reist navnesak for bruksnavna på disse to eiendommene.  Navnesaken blir reist for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk før bruksnavna tas i bruk som adressetilleggsnavn.

Kartverket sender med dette saken på lokal høring i kommunen, jf. § 6 i lov om stadnamn. Etter forskrift om stadnamn § 8 siste ledd, er det i tillegg til primærnavnet reist sak på avledede navneformer og andre navn som inneholder samme navneledd.

For flere opplysninger om navna, se innsynsløsningen vår for SSR: http://norgeskart.no/ssr/.  Enkelte bruksnavn står kun i matrikkelen og er søkbare i www.seeiendom.no (søk på: gnr/bnr, navnet på kommunen).