Oppdatert informasjon om koronasituasjonen

Klikk for stort bilde Helsedirektoratet  Tolga kommune følger koronasituasjonen i Nordre Follo/Oslo og omkringliggende kommuner nøye. Tolga kommune har fortsatt risikonivå 1 (lavt smittenivå) vi har ingen lokale tiltak ut over de nasjonale smittevernrådene.  

Tolga kommune anbefaler at reisende fra regionen Nordre Follo/Oslo  og omkringliggende kommuner som nå oppholder seg i Tolga kommune, så langt det er mulig holder seg i ro, unngår kontakt med andre og holder ekstra avstand på steder med mye folk. Ha lav terskel ift testing.

Vi gjentar også for kommunens innbyggere at vår anbefaling er å minimere reising ut av regionen. Innbyggerne i Nordre Follo/Oslo og omkringliggende kommuner har fått sterke restriksjoner på sin bevegelsesfrihet, og vi må støtte opp om dette så godt vi kan.

Ordfører og kommunedirektør

 

Kommunens vurdering av risikonivå: Nivå 1 (kontroll). Les mer om risikonivå på nettsiden til fhi.