Oppdatering vedr vann og vannforbruk

Teknisk avdeling melder nå at vannlekkasjen er utbedret, magasinene er fylt opp  og vannet kan nå brukes som normalt!

Vi takker alle for tålmodigheten, og for observante kunder som melder fra om event feil og lekkasjer!