Ønsker du å betale kommunale gebyrer 1, 2, 4 eller 12 ganger i året?

Fleksibel fakturering av kommunale gebyrer

Vi tilbyr avtale om månedlig fakturering av kommunale gebyrer og eiendomsskatt, også kalt fleksibel fakturering. Tidligere har alle blitt fakturert 4 terminer i året, med forfall i mars, juni, september og desember. Nå kan du selv bestemme hvor ofte du vil motta faktura for kommunale gebyrer og eiendomsskatt. Vi kan dele fakturaene opp i 1, 2, 4 eller 12 ganger pr år.

  • Beløp under kr 2 000 sendes en gang pr år. Sendes ut i mai.
  • Beløp mellom kr 2 000 – kr 4 000 sendes ut to ganger pr år. Sendes ut i mai og november.
  • Gjør du ingen endringer vil du få faktura 4 ganger pr år som i dag.

Betingelsen for å få delt opp i månedlig faktura er at du mottar faktura elektronisk (eFaktura). Dette må du selv ordne i nettbanken din. Det kan også kombineres med avtalegiro, hvis du ønsker automatisk trekk i banken.

Vil du endre antall terminer/betalingsoppsett må du sende skriftlig beskjed til e-post-adresse: postmottak@tolga.kommune.no  - eller pr tlf: 624 96 500.

Oppgi gårds- og bruksnummer (gid), navn og adresse på eiendommen det ønskes å inngå avtale for. Gårds- og bruksnummer finner du på Min eiendom  Logg deg inn så finner du opplysninger om eiendommen din.