Nytt regelverk for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner

Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsatt ny forskrift for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner. Det er nå Lotteri- og stiftelsestilsynet som har ansvaret for ordningen.
Du kan lese mer om ordningen på regjeringen.no og lottstift.no