Nytt kjøremønster i sentrum-vi forklarer deg hvordan du bør kjøre!

Tolga bru har fått nytt kjøremønster og innkjøring til Tolga skole preges av byggeprosjekt. Er du usikker på hvordan du bør kjøre se på videoene :) 

Hvordan skal du kjøre ved levering og henting av skolebarn til Tolga skole? Ordfører Bjørnar Tollan Jordet og lærer Inge Erlimo forklarer: 

 

Hva betyr nytt kjøremønster over Tolga bru? Ordfører Bjørnar Tollan Jordet og prosjektleder-sektor samfunnsutvikling, Kari Nordskogen forklarer: