Nytt felles eiendomsselskap for Fjellregionen

Klikk for stort bildeSiva, Nord-Østerdal Kraftlag (NØK) og Røros Vekst har i fellesskap dannet et nytt eiendomsselskap, Siva Fjellregionen Eiendom AS. Målet er at selskapet skal kunne løfte flere eiendomsinvesteringer og bidra til økt næringsutvikling i Fjellregionen. Det nye selskapet, Siva Fjellregionen Eiendom AS eies av Siva Eiendom Holding AS (62%), NØK (25%) og Røros Vekst (13%). Det nye selskapet vil bestå av eiendommer fra NØK Energi Eiendom AS (NØK EE) og Røros Vekst AS. Siva går inn med 40 millioner egenkapital i selskapet.

-Siva, NØK og Røros Vekst jobber med bedrifter i Fjellregionen om mulige eiendoms-investeringer, men det har over tid vist seg å være krevende å få mobilisert tilstrekkelig kapital. Vi så et behov for å samle og styrke eiendomsaktørene. Sammen med Røros Vekst og NØK ser vi regionen under ett og får en større evne til å løfte prosjekter for næringslivet, sier Lise Bartnes Aalberg, direktør for Eiendom i Siva.

Koblinger på tvers i Fjellregionen
Siva Fjellregionen Eiendom AS etablerer koblinger på tvers av kommuner og fylker i regionen, men innenfor et geografisk næringsområde som naturlig hører sammen. Gjennom selskapet ønsker man å etablere en tydeligere rollefordeling mellom virkemidlene for næringsutvikling i regionen og gjøre det enklere for bedrifter å vite hvor de skal henvende seg.

- NØK har samarbeidet godt med Siva i mange år i NØK EE og vi synes det var en spennende tanke da Siva signaliserte at de kunnen tenke seg å være en mer toneangivende aktør i Fjellregionen. Prosessen og strukturen som vi nå har kommet frem til er vi svært godt fornøyd med.  NØK er opptatt av næringsutvikling i regionen og vi mener dette selskapet blir en god bidragsyter, sier Ivar Müller Often, daglig leder i NØK.

NØK EE overfører 7 næringsbygg på Tynset med 63 leietakere til det nye selskapet, og eierandel i Havsjøveien Næringspark AS.

-Røros Vekst har som mål å bidra til næringsutvikling, vekst og nye arbeidsplasser i Rørosregionen. Det å bli en del av Siva Fjellregionen Eiendom AS styrker muligheten for å nå dette målet. Det nye selskapet gir økt tilgang på kapital i tillegg til mer ressurser og kompetanse til drift og utvikling av næringseiendom, uttaler Siri Fürst, styreleder i Røros Vekst AS.

Røros Vekst investerer og utvikler næringseiendommer i Rørosregjonen. Selskapet er eid av Røros Kommune, Rørosbanken, Røros E-verk og Kjellmark AS. Røros Veksts viktigste eiendeler er aksjer i selskapene Gjøsvika AS, Gjøsvikmoen AS, Veksthuset AS og Havsjøveien Næringspark AS.

Røros Vekst overfører Vekshuset AS på Røros med 32 leietakere til det nye selskapet, og eierandel i Havsjøveien Næringspark AS.

Fakta om Siva Fjellregionen Eiendom AS:

 • Eies av Siva 62%, NØK 25% og Røros Vekst 13%
 • Selskapet skal jobbe for næringsutvikling i regionen gjennom eiendomsinvesteringer, i tett kontakt med lokale og regionale aktører og kobling til Sivas øvrige innovasjonsnettverk av næringshager og inkubatorer
 • Eiendommer i det nye selskapet
  • Tomtegata 8, Tynset
  • Ringveien 39, Tynset
  • Parkveien 5, Tynset
  • Aumliveien 4A, C, D, Tynset
  • Elvegata 9A-C, Tynset
  • Industriveien 14, Tynset
  • Ringveien 34 A-E og 35 A-C, Tynset
  • Tolleff Bredals vei 13, Røros
  • Havsjøveien 309 og 313, Røros

 

Siva er statens virkemiddel for utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljø i hele landet og gjør dette gjennom:

 • Investering, utvikling og forvaltning av industri- og næringseiendommer i hele landet
 • Eierskap i innovasjonsselskap f.eks. Rørosregionen Næringshage AS og Klosser Innovasjon AS
 • Forvalter av Næringshage- og inkubatorprogrammet
 • Forvalter av ordningen Norsk katapult