Nye anbefalinger -koronavaksinering

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler ny oppfriskningsdose til personer 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere.

Vaksineanbefalinger for våren 2023:

  • Ny oppfriskningsdose anbefales til personer 75 år og eldre, samt sykehjemsbeboere.

  • En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.

  • Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.

  • Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april.

Alle som ønsker vaksine, tar selv kontakt med legekontoret for å få time.

Enhetsledere for institusjon og hjemmetjenester bestiller vaksiner til de av sine brukere som skal ha en dose til av vaksinen på legekontoret.