Ny radar for militær luftromsovervåking på Hummelfjell

Forsvarsbygg

 Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge nye og oppgradere eksisterende radaranlegg over hele landet. En av de nye radarene skal ligge ved kommunegrensen mellom Tolga og Os kommune. De nye radaranleggene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord.

 

De nye radaranleggene vil være med å styrke Norges forsvarsevne: Omtrent slik vil anlegget se ut fra Malmplassen i Tolga.

 

 

 

Det planlagte radaranlegget sett fra Os bru og Malmplassen.

Ny radar for militær luftromsovervåking

Stortinget har vedtatt at dagens radaranlegg skal erstattes av ny teknologi, for å møte fremtidens operative utfordringer. Fem radaranlegg skal etableres på nye steder, mens tre eksisterende radarstasjoner skal videreføres.

Radaranlegg plasseres på Hummelfjell


Anlegget vil bestå av et bygg med radar­kuppel, adkomstvei og et lite bygg ved starten av denne. Det er ikke helt avklart på hvilken side av kommunegrensen anlegget havner. I utgangspunktet er det behov for å bygge så nær høyeste punkt som mulig for å få optimal radardekning. Vi er kjent med at området brukes som turmål, og vil så langt som mulig prøve å legge til rette for at området fortsatt blir tilgjengelig som dette, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Yngve Lorentsen.

Byggeperioden for prosjektet som helhet er satt til perioden 2020-2027, men vil variere noe fra lokasjon til lokasjon. Forsvarsbygg vil informere kommunen og lokalsamfunnet i god tid før byggingen starter.

Forsvarsbygg vil gjøre så lite inngrep i naturen som mulig


Det nye radaranlegget vil innebære forholdsvis lite terrenginngrep siden det allerede er opparbeidet adkomstvei til dagens installasjoner på toppen.

— Vi må vurdere om det er behov for noe endring av traséen for adkomstveien, men planlegger ikke å gjøre noen endringer i forhold til dagens bomordning, sier Lorentsen.

Arbeidet med grunnerverv er i gang

         
Forsvarsbygg har startet prosessen med nødvendige avtaler for grunn og rettigheter, og har gjennomført møter med Os og Tolga kommuner, samt berørte grunneierlag. Det vil ikke være noen offentlig høringsprosess i forkant av byggingen, i henhold til plan- og bygningslovens §20-7 og sikkerhetslovens krav om informasjonshåndtering.

Ved spørsmål kontakt:

Øystein Løvli

Prosjektleder plan og erverv i Forsvarsbygg

Telefon: 468 70 400

E-post: oystein.lovli@forsvarsbygg.no

 

Presse kan kontakte Forsvarsbyggs pressevakt på:

Telefon: 47 77 77 47

E-post: pressevakt@forsvarsbygg.no