Ny konkurranse i Doffin: Medisinsk forbruksmateriell og inkontinensprodukter.

For kommunene Alvdal, Engerdal, Folldal, Os, Rendalen, Røros, Stor-Elvdal, Tolga, Trysil, Tynset og Åmot er følgende anbudskonkurranse publisert på Doffin:

HO-20-01 Medisinsk forbruksmateriell og inkontinensprodukter.

Frist for innlevering: 1. Oktober 2020

Se hele konkurransen på denne linken