Negativ test for nærkontakt

Test av nærkontakt i Tolga er negativ. I smittesporingsarbeidet har det fremkommet at vedkommende innbygger har fått påvist korona tidligere i høst på arbeidsreise i utlandet. Personen er ikke å anse som smittsom. Etter råd fra folkehelseinstituttet er isolasjon og karantene for nærkontakter i denne saken opphevet og vi har ikke et pågående smitteutbrudd i Tolga. 

-Vi oppfordrer alle innbyggere til fortsatt å vise hensyn og følge myndighetenes råd knyttet til smittevern, særlig i forbindelse med reiser inn i regionen knyttet til julefeiring,  sier kommunedirektør Siv Stuedal Sjøvold.