Nasjonal undersøkelse om helse og sykdom

Nasjonalt senter for e-helseforskning har ansvar for en, digital, nasjonal undersøkelse om helse og sykdom. Innbyggere i nye Innlandet fylke er valgt ut til å være mottakere av spørreundersøkelsen som foregår via mobiltelefon/SMS.

Pressemelding
 
Norge ønsker å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 30 prosent innen 2030. Data fra en ny undersøkelse vil gjøre at helsemyndighetene kan følge med på utviklingen av disse sykdommene, nemlig kreft, kols, diabetes og hjerte- og karsykdommer.
 
- Livsstilsfaktorer som vekt, fysisk aktivitet samt alkohol- og tobakksbruk er såkalte helseindikatorer. De kan fortelle hvordan fremtidig helse vil bli, forklarer professor Inger Torhild Gram ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hun leder arbeidet med den nye undersøkelsen som skal foregå ved hjelp av mobilen.
 
- Undersøkelsen "Helse og sykdom" vil gi myndighetene viktig informasjon på en enkel måte slik at de kan sette i gang tiltak som bedrer folkehelsen, forklarer professoren.
 
Fra og med mandag 7.oktober vil tilfeldig utvalgte personer i nye Innlandet fylke motta en SMS hvor de blir bedt om å svare på en kort spørreundersøkelse. Det vil ta ca. 5 minutter å svare.
 
- Vhåper så mange som mulig velger å svare. Det er vår fremtidige helse det gjelder, og alle bidrag er kjempeviktige! understreker professor Gram.
 
Kontakt oss:
  • mail: helseogsykdom@ehealthresearch.no
  • mer informasjon: https://ehealthresearch.no/helse-og-sykdom

Fakta:

- Undersøkelsen Helse og sykdom er Norges nasjonale undersøkelse som planlegger årlig digital innsamling av informasjon og livsstilsfaktorer.

- Undersøkelsen retter seg mor 11 000 kvinner og menn tilfeldig trukket ut fra Folkeregisteret. Personene er i alderen 16 til 69 år, fra hele landet, og har et registrert mobiltelefonnummer.

- Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

- Prosjektpartnere er Nasjonalt senter for e-helseforskning, Universitetssykehuset Nord-Norge, Healthcom AS og Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet.

- Store befolkningsundersøkelser i Norge: Kvinner og kreft, Tromsøundersøkelsen, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, 40-årsundersøkelsene og Hordalandsundersøkelsen.