Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - utlysning for 2021 - søknadsfrist 04.12.20

NB! Kort søknadsfrist: 4. desember. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet utlyser tilskuddsordning for prosjekter som bidrar til inkludering av lavinntektsfamilier. Tolga kommune har også i år registrert seg som en kommune, hvor det kan søkes om tilskudd. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner i Tolga kan dermed søke om støtte.

Hva kan man søke om tilskudd til og hvem kan søke

Det kan søkes om tilskudd til tre ulike tiltakstyper, jf. 1 a), b), c) i regelverket:

  • Ordinære tiltak: deltakelse i kultur-, fritids- og ferieaktiviteter og deltakelse på alternative mestringsarenaer, jf. regelverkets 1 a). Her inngår også søknader på forenklet skjema for utstyrssentraler. Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.
  • Utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer, jf. regelverkets 1 b). Kommuner (inkludert de 8 utvalgte bydelene i Oslo kommune), frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.
  • Koordinering av samarbeidet mellom tjenester samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor, jf. regelverkets 1 c). Kommuner (inkludert de 8 utvalgte bydelene i Oslo kommune) kan søke om tilskudd.

 

Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer. For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser i Tolga skal kunne søke om støtte gjennom kommunen, har Tolga kommune registrert seg, og bekreftet at de vil kunngjøre ordningen og opprettet knutepunktfunksjon.

Aktører som ønsker å søke om midler, eller vil diskutere muligheter med kommunen, må gjerne ta kontakt med kommunens knutepunktfunksjon:

Søknadsfrist er 4. desember 2018 – så her er det bare å kaste seg ut i det .Her finner du søknadsskjema

Her kan dere lese regelverket for ordningen i 2021