Nå kommer nødvarsel på mobil

Alvorlige hendelser kan oppstå brått. Da er det viktig at du raskt får informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre. Nå får vi Nødvarsel. Det betyr at hvis det oppstår en alvorlig situasjon med akutt fare for liv og helse der du er, så kan du få et varsel med viktig informasjon på din mobiltelefon.Nødvarselet består av en kort tekst som forteller deg hva som skjer og hva du bør gjøre. For å fange oppmerksomheten din vil telefonen vibrere og spille av en høy, sireneaktig lyd. Når du får et nødvarsel skal du lese varselet og følge rådet.

Nødvarsel er en tjeneste fra norske myndigheter, og det er politiet eller Sivilforsvaret som kan sende ut slike varsler. Flere andre europeiske land har god erfaring med å bruke denne teknologien for å varsle innbyggere sine om alvorlige farer som for eksempel flom, terrorangrep og utslipp av kjemikalier.

Nødvarsler på mobil kan bidra til å redde liv og helse også her i Norge. Nødvarsel er et tillegg til de kanalene som allerede brukes for å varsle befolkningen. I Norge har vi lenge hatt befolkningsvarsling via tyfoner som med høy lyd gir signal om at du må oppsøke informasjon. Under en alvorlig hendelse vil viktig informasjon bli delt i mange kanaler som for eksempel på radio, tv, nettaviser, myndighetenes egne nettsider og på sosiale medier. På samme måte som tyfonene testes hvert halvår, skal også Nødvarsel på mobil testes jevnlig. Slik fungerer Nødvarsel Et nødvarsel sendes ut via mobilnettet til alle mobiltelefoner som kan motta slike meldinger, i løpet av noen få sekunder. Teksten i varselet vil være på norsk eller engelsk, avhengig av hvilken språkinnstilling du har på telefonen din. Hvis telefonen din støtter tekst til tale, kan du også få varselet lest opp. Nødvarsel bruker ikke telefonnummeret ditt eller andre opplysninger om deg eller telefonen din. Du trenger ikke å registrere deg eller laste ned en app for å motta nødvarsler, og det er helt gratis. Det du må huske på er å holde telefonen din oppdatert med nyeste programvare. Les mer på nødvarsel.no

DSB