Nå kan du søke barnehageplass

Klikk for stort bilde Astrid Moen  Søknadsfristen til hovedopptaket er 1.mars.

Opptaket gjelder for neste barnehageår som starter 15.august.Alle søknader med ønske om plass fra høsten 2020 blir behandlet ved hovedopptaket,og søknader som kommer inn etter fristen blir vurdert i forhold til ventelistene.Søknader med ønske om plass fra januar 2021 blir behandlet i løpet av oktober måned.Det tas ikke inn nye barn i perioden 1. mai og 14. august.Det er mulig å søke barnehageplass, eller søke endring gjennom hele året.Den som søker og mottar barnehageplass forplikter seg til å gjøre seg kjent med kommunens vedtekter.

Det er ikke nødvendig å søke på nytt hvert år med mindre man ønsker endringer i for eksempel oppholdstid, antall dager, kombinasjon av dager eller ønsker en annen barnehage. Barna beholder plassen til de begynner på skolen.

Disse må levere søknad:

  • Nye søkere
  • De som ønsker endring av barnehageplassen

Her søker du:

Klikk på denne lenken så kommer du direkte til søkesystemet Visma Flyt Barnehage

eller på vår hjemmeside  og skjemaoversikten.

Hva er Visma Flyt barnehage? 

Nytt av året er selve søknadsskjemaet (som er et elektronisk skjema i systemet Visma Flyt Barnehage).