Nå kan du kjøpe jodtabletter reseptfritt

Jodtabletter ved atomulykker

Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme.

Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Hvorfor ta jodtabletter?

Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer.Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme.

Når skal tablettene tas?

De skal bare tas etter råd fra myndighetene. I tilfelle en atomulykke, vil råd bli gitt gjennom mediene, relevante myndigheter og Strålevernet (ny adresse fra 1.1.2019: www.dsa.no) og www.helsenorge.no.

Hvem skal ta jodtabletter?

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter. Myndighetene vil gi nærmere råd om hvilke grupper av befolkningen som skal ta tablettene ved en atomulykke.

Bruk ikke jodtabletter:

• dersom du er allergisk overfor kaliumjodid eller noen av de andre innholdsstoffene

i legemidlet (listet opp i pakningsvedlegget)

• hvis du har betennelse i skjoldbruskkjertelen (thyreoiditt)

• hvis du har forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen

• hvis du har dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom)

Har du spørsmål om jodtabletter? Ring Helsenorge på 815 55 015

Du finner også mer informasjon om jodtabletter på www.stralevernet.no (ny

adresse fra 1.1.2019: www.dsa.no) og www.helsenorge.no