Nå kan du foreslå navn på bygg og rom i det nye kulturhuset/bygget med tilknyttede arealer

Klikk for stort bilde Thorbjørn Liell  Det er nedsatt en navnekomite: Reidun Joten Eivind Moen, Vincent Mukoyo, Sigrid Haugen, Tore Hilmarsen, Marit Erlien Hulbækmo og Astrid Holøien sitter i en navnekomite for det nye kulturbygget/Tolga skole/Tolga barnehage/Tolga kulturskole som skal til ca. 20. november jobbe med:

  • Lede en navneprosess – og foreslå navn på rom og de delene som ikke har navn pr i dag.
  • Navneforslagene skal legges frem for formannskapet 01.12 og kommunestyret i desember-møtet 2020.

Formannskapet har signalisert at de ønsker at navnet Vidarheim videreføres i bygget eller kultursalen.

Rom og enheter som allerede har et navn omfattes ikke av denne prosessen. Det gjelder kun å navn-sette nye rom, og særlig rom som kan bestilles gjennom bookingsystemet. Vi mottar også gjerne innspill på navn på hele bygget. Dvs. både skole, kulturbygg og barnehage. Jfr vedlagt kart og  elektronisk skjema.

Til slutt er det kommunestyret som fatter endelig vedtak om navn.

Prosess: Komiteen har gjennom 2 møter hittil drodlet høyt og fritt. Det er flere innfallsvinkler – alt fra å tenke helt nytt, til å videreføre gammel historie ut fra ulike tema (dialektuttrykk, kunstnere, stedsnavn i Tolga, bygninger i Tolga, ord fra kunst/musikk…osv osv)

Komiteen er opptatt av at navnene skal gi gode assosiasjoner og skape den nye, positive møteplassen hele byggekomplekset er ment å være for ALLE tolginger!

Invitasjon til å delta i prosessen: Vi inviterer alle til å gi innspill til komiteen. Forslag på navn kan sendes elektronisk via kommunens elektroniske skjema. Forslag kan også leveres i brevs form eller på mail.

FRIST: 8. november 2020 (kommunen må ha mottatt dette innen denne datoen).

Vedlegg:

Kart med romnummer -1.etasje (PDF, 636 kB)

Kart med romnummer -underetasje (PDF, 549 kB)

Oversikt rom (PDF, 108 kB)