Nå kan ditt lag/forening søke om momskompensasjon

I 2021 skal Lotteri- og stiftelsestilsynet fordele 1,8 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner. I tillegg kan frivillige lag og organisasjoner nå søke om tilskudd for arrangement eller aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Det er nå åpnet for å søke på disse ordningene. For mer informasjon og søknadsskjema se på siden til Lotteri-og stiftelsestilsynet.