Ledig stilling som prosjektleder for regional energi- og klimaplan

Kommunene Alvdal, Os, Folldal, Rendalen, Tolga og Tynset har etablert et samarbeid for å utarbeide en regional kommunedelplan for energi- og klima. Det skal ansettes prosjektleder i 100% stilling, prosjektet er 2-årig, med målsetting om vedtak av regional kommunedelplan for energi- og klima for hele regionen våren 2023.

Kommunene samarbeider på mange områder, og ønsker nå å utvide samarbeidet ytterligere for å knytte sammen ressurser og kompetanse i regionen for å løse felles klimautfordringer. De største utslippene i regionene er knyttet til transportsektoren og landbruk, og kommunene ønsker å komme fram til effektive og målbare tiltak tilpasset fjellregionen. Kommunene ønsker også å sette søkelys på utslipp fra egen virksomhet og har derfor tilknyttet seg Klimapartnere Innlandet for utarbeiding av kommunevise klimaregnskap.

For mer informasjon og søknad se Rendalen kommunes hjemmeside. Søknadsfrist: 15.juni 2021.