Ledig stilling som daglig leder/kirkeverge

Tolga kirkelige fellesråd har ledig 65% stilling som daglig leder/kirkeverge. Snarlig tiltredelse.

Fullstendig utlysningstekst finner du på www.tolga.kirken.no

For nærmere opplysninger om stillingen kan du kontakte:

Daglig leder/kirkeverge: Audun Hjertager, tlf 92218389, kirkekontoret@tolga.kirken.no

eller  fellesrådsleder Anne Maj Solheim, 95218796, anne.maj.solheim@tolga.kirken.no.

Søknadsfrist: 15.11. 2018.