Kunngjøring av planarbeid og høring av planprogram - Tolga sentrum øst

I henhold til plan- og bygningsloven varsles oppstart av reguleringsarbeid for Tolga sentrum øst.. Planen vil bli utarbeidet som reguleringsplan, detaljregulering. Det varsles samtidig om at forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn.

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til:

Feste Nordøst AS, v/Stine Ringnes tlf.: 99235877/ e-post: sr@feste.no

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig innen 27.03.2020 til:

Feste NordØst AS, Postboks 33, 2541 Tolga, eller til e-post: sr@feste.no