Kommunestyret på skolebenken

Det nye kommunestyret var samlet på Malmplassen 24. oktober til folkevalgtprogram 2019-2023.De nye folkevalgte deltok sammen med kommunens strategiske ledergruppe og hovedtillitsvalgte i KS sitt "Folkevalgtprogram". Denne opplæringen skal bidra til å styrke de folkevalgtes motivasjon, rolleforståelse og trygghet til å løse utfordringer og skape muligheter. Dagen besto av faglige innledninger, arbeid med refleksjonsspørsmål og case, samt diskusjoner i grupper og plenum. Iselin Vistekleiven og Hilde Kristin Holtesmo fra KS ledet dagen.

Aktuelle/berørte tema var:

  • Din rolle som folkevalgt
  • Samspillet i folkevalgte organer
  • Samspillet med administrasjonen
  • Økonomi, inntektssystem og budsjett