Kick-off for samskapingsprosjekter i Tolga kommune.

Har du en god idé eller plan som trenger litt hjelp for å realiseres? Tirsdag 6. oktober lanserte Tolga kommune sin nye modell for samskapingsprosjekter. Se video fra lansering og les vedtektene for samskapingsfondet her.

Med samskapingsprosjekter menes prosjekter hvor næringsliv, frivillig sektor, innbyggere og offentlig sektor jobber sammen for å skape og utvikle aktivitet eller næringsvirksomhet til beste for kommunens innbyggere. Kommunestyret har derfor opprettet et nytt samskapingsfond som skal kunne bidra med finansiering av ulike prosjekter og tiltak.

Prosjektene skal bidra til videreutvikling og nyskaping i kommunens lokalsamfunn, slik at lag, foreninger, enkeltpersoner og næringsliv gis anledning til å skape aktivitet i hele kommunen. Kommunen skal ikke eie eller drive prosjektene selv, men være en aktiv samarbeidspartner. Innbyggerinvolvering, lokalt engasjement og medvirkning skal ligge til grunn for samskapingsprosjekter i Tolga kommune.

Sammen med Tolga2020 og Tolga-Os sparebank lanserte vi samskapingsprosjekter i en digital kick-off.
Se video fra kick- off her

Les vedtektene for samskapingsfondet her (PDF, 424 kB)